Utbildningar för utbildningsinstitut och skolor

För utbildningsinstitut som har studenter med inriktning mot bygg- och fastighetsektorn – exempelvis universitet, högskolor, yrkeshögskolor och komvux

Skyhills föreläsningar inom bygg

Utbildningsinstitut och skolor

På Skyhill är vi vana att utbilda, forma och vägleda framtida arkitekter, byggnadsingenjörer, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Syfte och helhetsansvar

Huvudsyftet med en utbildning är alltid att höja studenternas kunskapsnivå inom valt ämne för att uppnå utbildningens specifika kursmål. För att lyckas med detta behöver man som lärare var lyhörd, förberedd och kommunikativ. När ni anlitar en föreläsare från Skyhill får ni en engagerad partner som tar ett helhetsansvar för att skapa en utbildning i linje med era specifika kursplaner och kursmål.

Skyhills föreläsare

Samtliga föreläsare på Skyhill har lång praktisk erfarenhet av området de utbildar inom. Våra lektioner innehåller alltid ett stort utrymme för dialog samt en bra blandning mellan teori och praktiska exempel direkt från yrkeslivet. Det är enligt vår erfarenhet viktigt att ge studenterna tydliga praktiska exempel att knyta an teorin till.
Några utbildningsinstitut som anlitat föreläsare från Skyhill:

Har ni behov av en kompetent föreläsare till er utbildning?

Kontakta oss så berättar vi mer