Projektbeskrivning

Nybyggnation av dynamisk skola för Parmaco AB
Eskilstuna 2017