Kvarteret Myntan

Skyhill fick efter att ha tilldelats första pris i en arkitekttävling för Nyköpings kommun uppdraget att rita ”framtidens äldreboende”.

Detta skulle utgöras av ett helt nytt kvarter i Nyköping. Kvarteret omfattar fyra huskroppar med sex plan. I byggnaderna inryms ett äldreboende med 12 avdelningar och totalt 105 lägenheter. I byggnaderna inryms även 42 lägenheter för trygghetsboende. På entréplanet finns en restaurang och ett storkök (tillagning).

Tanken var att de boende – i så stor utsträckning som de kan och önskar – ska få möjligheten att klara sig själva, samt behålla sina personliga intressen och önskemål. Lägenheternas utformning har i mångt och mycket styrts av de krav på säker arbetsmiljö som måste efterlevas och av de begränsningar av yta som de ekonomiska ramarna påbjöd. Trots detta har hemlikhet och positiv distraktion i form av utblickar satts i centrum. Varje lägenhet har ett franskt fönster för vädring och ett stort burspråk som ger ett vackert och spännande ljusinsläpp. Planlösningen har gett en stor yta där den boende kan ställa exempelvis blommor och fotografier och fönstrens bröstning är så pass låg att man skall kunna se ut även om man är sängliggande.

Materialvalen har varit av stor betydelse. För hemkänsla och tålighetens skull valde man ek som träslag. I köken och vid pentryna i lägenheterna används en vacker sandstenfärgad granitkeramik och i badrummen kontrasterar en mörkgrå mosaik ett vitt kakel.

Projektet utformades och genomfördes som vanligt i ett nära samarbete med beställaren och dennes verksamheter.

Skyhill hade följande roller: Generalkonsult, arkitekt, projektledare, projekteringsledare, Bas – P och byggledare.

Beställare
Nyköpings kommun
Skyhills roll
Arkitekt
Projekteringsledare
Byggledare
Generalkonsult
Projektledare
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens