Cykelskogens förskola

I nära samarbete med barn, pedagoger, förvaltare och kommunens projektledare projekterade och projektledde Skyhill AB uppförandet av Nynäshamns kommuns första nya konceptförskola. Målsättningen för projektet har varit att kombinera pedagogiskt väl utformade och vackra lokaler med en god ekonomi, förvaltningsvänlighet, beständighet, flexibilitet och möjligheten att med mindre anpassningar uppföra förskolekonceptet på olika slags fastigheter med olika förutsättningar och bebyggelsemiljö.

Cykelskogens förskola är uppförd med höga ambitioner när det gäller miljömål. Förskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

Skyhills roll i uppdraget var som generalkonsult, arkitekt, projektledare, projekteringsledare, kontrollansvarig, Bas – P och byggledare.

Beställare
Nynäshamns kommun
Skyhills roll
Generalkonsult
Arkitekt
Projektledare
Projekteringsledare
Kontrollansvarig
Byggledare
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens