Ombyggnadsprojekt med återbruk i fokus

Under våren 2022 inleddes ett ombyggnadsprojekt på Regeringsgatan 25 – i AMF Fastigheters hus och ABG Sundal Colliers lokaler – som innebar en stor omflyttning av personal och mycket byggarbete på plats under pågående verksamhet.

Samtliga parter i projektet var redan från start överens om vikten av att försöka återbruka så mycket som möjligt. Att arbeta med återbruk i projekt är svårt, som exempel fick designen till stor del styras av vad som fanns att återbruka och även mellanlagringen av produkter innan återmontering samt logistiken kring detsamma var tidvis utmanande.

Resultatet blev att vi lyckades återbruka:

  • Innerdörrar och portaler
  • Glaspartier
  • Plyfa-skivor och isolering
  • Undertaksplattor
  • En vikvägg
  • Ett 100 tal LED-armaturer

Skyhills roll i projektet var som extern projektledare.
Bilder: ABG Sundal Collier

Beställare
AMF Fastigheter
Skyhills roll
Extern projektledare
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens