Stigbygeln 5 - Femte Hötorgshuset

Björn Ulvaeus startar ett digitalt kulturhus på 7500 m2 i Femte Hötorgsskrapan och vi på Skyhill har det stora nöjet att hjälpa vår beställare AMF Fastigheter i detta projekt. Projektet är högteknologiskt och mycket komplicerat, vilket såklart är fantastiskt roligt och utmanande. Stor krav ställs på tekniska system såsom ventilation, sprinkler, el- och teleteknik och kyla.

Samtidigt passar AMF fastigheter på att renovera fasaderna på plan 2, 3 och 4 och en takterrass ovan plan 4. Även här har vi det stora nöjet att få hjälpa AMF Fastigheter.

Plan 1 och 2 (plan 1 under mark och plan 2 i nivå med Sergels torg) kommer att inrymma Europas största och mest avancerade anläggning för e-sport med en stor eventarena, green room, VIP-entré mot Sergels torg, VIP-rum, gamingcenter, flera boot camp och ett café. På plan 2 öppnar även en stor utställning om artisten Avicii.

Plan 3 (gatuplan i höjd med Soltorget, Sergelgatan och Sveavägen) inrymmer huvudentré, en högklassig restaurang med storkök och butik.

Plan 4 (i höjd med Mäster Samuelsgatan) kommer att innehålla en ny huvudentré för våningsplan 4 till 21, reception, ett större kafé och co-workingytor. En ny trappa förbinder plan 4 med underliggande våningsplan.

Plan 5-7 kommer att innehålla kontorslokaler för verksamheten.

I arbetet med fasaderna och takterrassen ställts det stora krav på skydd mot förvanskning. Skyhill arbetar här i nära samarbete med byggnadsantikvarie och Stockholms stadsbyggnadskontoret. Det femte Hötorgshuset är en modernistisk pärla och ”blåklassat” av Stockholms Stadsmuseum, vilket är den högsta skyddsklassen. Vi ser det som en ära att få vara med att återskapa byggnadens forna glans.

Projektet innehåller flera rivningslov, bygganmälan och bygglov. Då byggnaden är Q-märkt och blåklassad ställer det stora krav på samtliga inblandade aktörer i projektet. För att underlätta arbetet för projektets samtliga discipliner har Skyhill tagit fram särskilda protokoll för varje enskild disciplin i bevakningen av kontrollplanen och byggherrens egenkontroller.

Skyhills roll i projektet:
Ombyggnad av plan 1-3: Projekteringsledare, Kontrollansvar enligt PBL och Tillgänglighetssakkunnig.

Ombyggnad av plan 4: Projekteringsledare, BIM-samordnare, Kontrollansvar enligt PBL och Tillgänglighetssakkunnig.

Ombyggnad av fasader plan 2-4 och takterrass ovan plan 4: Projektledare, Projekteringsledare, Arkitekt, BIM-samordnare, Kontrollansvar enligt PBL och Tillgänglighetssakkunnig.

Ombyggnad av plan 5-7: BIM-samordnare och Kontrollansvar enligt PBL

Beställare
AMF Fastigheter
Skyhills roll
Projekteringsledare
Kontrollansvarig
Tillgänglighetssakkunnig
BIM-samordnare
Projektledare
Arkitekt
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens