Lida naturport

Skyhill utförde ett skissuppdrag som syftade i att tydliggöra och bättre gestalta friluftsgårdens entrétorg. Vid entrétorget uppfördes en entrébyggnad som innehåller utställningsdel, toaletter och raststuga. Denna nya byggnad kallas för Lida naturport. Byggnadens formgivning anknyter till den fina huvudbyggnaden utformad av arkitekten Ralph Erskine, utan att för den skull underordna sig alltför mycket.

Skyhills roll i projektet var arkitekt, projekteringsledare, projektledare och kontrollansvarig enligt PBL. Även inredningen i raststugan ritades av Skyhill i nära samarbete med Lida friluftsgård.

Beställare
Botkyrka kommun
Skyhills roll
Arkitekt
Projekteringsledare
Projektledare
Kontrollansvarig
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens