Södra teatern - Kägelbanan

Renovering av Kägelbanan vid Södra teatern på Mosebacke.

Väggen mellan foajé och teater rivs för att öppna upp lokalen och synliggöra pelarraden på ett mer effektfullt sätt. Pelarnas kapitäl och mittpartier förgylls / målas med guldfärg och belyses underifrån med armaturer som finns inbyggda i runda ståbord kring pelarna. Läktaren rivs i sin helhet för att ge plats åt en ny bardisk och större dansgolv.

Den nya bardisken har en krökt, böljande form och är uppbyggd av glasbetongblock. Glasbetongen kan belysas i olika färger och snabbt förändra upplevelsen av hela lokalen. Glasbaren kröns av en mässingsbeklädd bänkskiva och vilar på en sockel med fotstöd av mässing. Mässingen samspelar tydligt med pelarnas ny­förgyllda kapitäl. De organiska böjda linjerna i den nya inredningen bryter av och lättar upp byggnaden och platsens historiska karaktär samtidigt som de korresponderar med de runda formerna i pelarnas kapitäl och övrig ornamentik.

Skyhills roll i uppdraget var: Arkitekt

Beställare
Byggteknik AB
Skyhills roll
Arkitekt
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens