Kv. Oxen Större 21

I samarbete med vår beställare AMF fastigheter, deras hyresgäst Volvo Car Mobility, samt entreprenören SMK har Skyhill genomfört en kontorsanpassning av befintliga lokaler på cirka 2000kvm på Jakobsbergsgatan 17 i centrala Stockholm.

För att hinna med färdigställandetiden så skedde byggnationen i två olika etapper. Detta möjliggjorde att delar av lokalen gick att använda av sittande hyresgäster under pågående byggnation.

När projektet var färdigställt så tillgodoser de nya lokalerna allt från lunchyoga, en grön oas för matro och informella möten, bibliotek och vilrum till styrelsemöten för upp till arton personer, stormöten för 120 personer och speciellt framtagna kodningsrum. Kontoret blev sedan nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2019.

Skyhills roll i uppdraget var som projektledare, projekteringsledare, byggledare och kontrollansvar.

Beställare
AMF Fastigheter
Skyhills roll
Projektledare
Projekteringsledare
Byggledare
Kontrollansvarig
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens