Bostadshus i fjällen åt privatperson

I en av de vackraste delarna av vår svenska fjällvärld hade vi förmånen att i nära samarbete med beställaren få projektera ett bostadshus utöver det vanliga. Förutom att skapa en såväl praktisk som vacker byggnad, lades ett stort fokus på att arbeta med hållbarhet. Detta genom att exempelvis så långt som möjligt respektera och bevara platsen och dess förutsättningar. Detta gav en byggnad som har ett litet fotavtryck där flyttblock och långsamt växande fjällbjörkar och lavar finns bevarade, ända in på stugknuten. Vidare har en tidigare dikning ersatts av en porlande bäck med dammar av varierande storlek, där vattnet syresätts och slam fångas upp.

Beställare
Privat beställare
Skyhills roll
Projekteringsledare
Arkitekt
Kontrollansvarig
No items found.
Föregående referens
Ingen föregående referens
Nästa referens
Ingen nästa referens