Projektbeskrivning

Nybyggnad av förskola
4 avdelningar, personalutrymmen samt tillagningskök.
Tullinge 2011.