Projektbeskrivning

Kägelbanan vid Södra teatern på Mosebacke står i begrepp att renoveras. Väggen mellan foajé och teater rivs för att öppna upp lokalen och synliggöra pelarraden på ett mer effektfullt sätt. Pelarnas kapitäl och mittpartier förgylls / målas med guldfärg och belyses underifrån med armaturer som finns inbyggda i runda ståbord kring pelarna. Läktaren rivs i sin helhet för att ge plats åt en ny bardisk och större dansgolv.

Den nya bardisken har en krökt, böljande form och är uppbyggd av glasbetongblock. Glasbetongen kan belysas i olika färger och snabbt förändra upplevelsen av hela lokalen. Glasbaren kröns av en mässingsbeklädd bänkskiva och vilar på en sockel med fotstöd av mässing. Mässingen samspelar tydligt med pelarnas ny­förgyllda kapitäl. De organiska böjda linjerna i den nya inredningen bryter av och lättar upp byggnaden och platsens historiska karaktär samtidigt som de korresponderar med de runda formerna i pelarnas kapitäl och övrig ornamentik.