Skyhills blogg
2021-11-14

ÄTA-arbeten och tydlighet

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
ÄTA-arbeten och tydlighet

Nu har det gått ett tag sedan jag skrev mitt senaste blogginlägg. Varje gång funderar man vad man ska skriva om, som kan vara bra för andra att veta och som samtidigt kan ge en inblick i vilka utmaningar som finns i olika projekt. I det här blogginlägget kommer jag att skriva om hur ÄTA-arbeten och tydlighet fungerar ihop. Vi kan börja med att tydliggöra vad ett ÄTA-arbete är. ÄTA-arbete definieras enligt följande, Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, och Avgående arbete.

Ett vanligt förekommande projekt för oss på Skyhill är när vi representerar beställaren i en så kallad hyresgästanpassning (alltså en ombyggnation i en befintlig lokal åt en kommande hyresgäst) där entreprenören är upphandlad med entreprenadformen Totalentreprenad enligt ABT 06. Till en sådan anpassning finns alltid ett program från hyresgästen som är prissatt av entreprenören. Av olika anledningar kan hyresgästen inkomma med önskemål om ändringar i programmet, det kan vara allt från att byta matta, byta belysningsarmaturer eller att måla installationerna i en specialkulör. Ja, egentligen kan det vara (nästan) vad som helst. Ibland är hyresgästen ovetandes om att en ändring kan medföra en kostnad vilket kan leda till frustration och irritation när hyresgästen får en ÄTA skickad till sig av entreprenören som prissatt ändringen och vill ha betalt för detta. I situationer som denna uppstår vanligtvis diskussioner kring vad som sagts tidigare samt vad som borde vara en kostnad och vad som borde vara kostnadsneutralt. Sådana diskussioner har en tendens att dra ut på tiden då man behöver hitta en samsyn gällande vem som är ansvarig för ändringen (och kostnaden).

Det är här tydlighet kommer in i bilden! Att som projektledare (från alla parter) och som entreprenör informera om att en ändring kan medföra en merkostnad eller/och få en tidspåverkan på projektet tror jag spar en hel del tid och dålig stämning. Likaså gäller självklart tydlighet kring när ett ÄTA-arbete är kostnadsneutralt och även tydlighet i kalkylunderlag. Det är viktigt att på ett begripligt sätt bryta ned kostnader så att hyresgästen förstår vad det är de betalar för.

Vikten av att vara tydlig och att ta ansvar för sin egen kommunikation (istället för att skylla kommunikationsbrister på en annan part) är något vi ofta pratar om internt på Skyhill, detta anser vi är en nyckel till framgångsrika samarbeten. I slutet av dagen strävar alla parter efter samma mål i ett projekt: att färdigställa en produkt som beställaren, entreprenören och hyresgästen är glada över, samt att man efter överlämning har en fortsatt god relation inför fortsatta projekt.

Tydlighet är verkligen en viktig del för att nå detta gemensamma mål, och även om tydlighet kan vara tidskrävande är det enligt min erfarenhet ofta en väldigt god investering.

Trevlig söndag!

Kaweh Danishmand
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg