Skyhills blogg
2023-12-01

TIL - vad är det och varför behövs det?

Pia Klarke
Pia Klarke
Kundansvarig
TIL - vad är det och varför behövs det?

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar.
Det gäller privata bostäder, företag, arbetsplatser (med vissa undantag) och allmänna platser såsom gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad.
Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL.
Dessutom, de svenska lagarna om tillgänglighet bygger på en FN-konvention.

Behövs TIL? Är det inte krångligt?
Min kloka kollega Magnus, som arbetat som tillgänglighetssakkunnig arkitekt i många år, brukar säga ”Det är rättvist, enkelt och det handlar inte bara om rullstolar. Det finns många i vårt samhälle som av en eller annan anledning har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, t.ex. personer med nedsatt syn eller balanssvårigheter”.

Magnus, som är både omtänksam, pedagogisk och extremt kunnig sa även;
”Prova att hoppa på ett ben utför en trappa utan att hålla i ledstången, testa att gå runt hemma med ögonbindel, stäng av ljudet på din mobil och TV en kväll, låna en rullstol och tag dig upp för en ramp eller över en tröskel.
TIL handlar om sunt förnuft och att sätta sig in i en annan persons situation”.

Det är ju självklart – oavsett om man har full rörelse- och orienteringsförmåga eller inte – att man ska ha samma möjligheter som alla andra att t.ex. besöka en restaurang, butik, flygplats eller en park, eller hur?

De tydliga reglerna kring TIL gör att våra tillgänglighetssakunniga arkitekter på ett tidigt stadium kan reda ut och underlätta vid t.ex. en projektering eller inför en bygglovsansökan. Som med allt annat; om man planerar och tänker på TIL i ett tidigt skede så behöver det inte bli krångligt eller dyrt.
Vi kan även hjälpa till att reda ut begreppen om man t.ex. har en äldre lokal som behöver anpassas. Det kanske krävs lite mer (i form av en ombyggnad eller liknande) men vi gör vårt yttersta för att hitta bra lösningar som uppfyller kraven.

Med önskan om en fin första advent!

Pia Klarke
Kundansvarig

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg