Skyhills blogg
2023-05-12

Vad är en kontrollansvarig?

Linnea Herrala
Linnea Herrala
Projektledare & Byggledare
Vad är en kontrollansvarig?

Flera av personerna som arbetar på Skyhill är certifierade kontrollansvariga (KA). När behövs en kontrollansvarig? Är det någon gång det inte behövs? Och vad gör egentligen den kontrollansvarige?

En kontrollansvarig är anlitad i ett byggprojekt för att bidra till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls. Den är till hjälp för dig som byggherre i genomförandet av projektet och det man vill uppnå med det är att få en bättre kvalitet i byggnader som uppförs.

En kontrollansvarigs uppgift är bl.a. att tillsammans med byggherren upprätta ett förslag på kontrollplan enligt PBL. Kontrollplanen skickas sedan in till byggnadsnämnden i samband med ansökan av bygglov/bygganmälan. Där framgår även föreslagen kontrollansvarig. Kontrollplanen och gällande bestämmelserna ska sedan följas i byggprojektet, vilket den kontrollansvariga ska se till. Kontrollansvarig är med vid tekniskt samråd med byggnadsnämnden, utför arbetsplatsbesök tillsammans med byggnadsnämnden samt dokumenterar arbetsplatsbesöken. Kontrollansvarig utför även ett utlåtande till byggherren och till byggnadsnämnden som är till grund för ansökan om slutbesked.

Viktigt att komma ihåg är att det är byggherren som alltid är ansvarig för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som krävs finns, det är alltid byggherren som är ytterst ansvarig även om en kontrollansvarig är anlitad.

När behövs då en kontrollansvarig? Det behövs vanligtvis en kontrollansvarig när du ska bygga en ny byggnad eller utföra markåtgärder eller rivningsarbeten. Det kan även behövas en kontrollansvarig vid en ändring invändigt i en byggnad, t.ex. där bärande delar berörs.

När små åtgärder ska göras i en- och tvåbostadshus behövs oftast inte en kontrollansvarig. Inte heller vid uppbyggnad av attefallshus, garage, uthus eller om man ska bygga ett plank eller en mur
Ska man utföra en åtgärd som inte kräver bygglov eller bygganmälan, som t ex att uppföra en friggebod på 15 kvm (bygglovsbefriad), krävs inte kontrollansvarig.

De som beslutar om en kontrollansvarig ska medverka i ett projekt eller ej är byggnadsnämnden. Om man är osäker på om det behövs en kontrollansvarig kan man kontakta byggnadsnämnden i sin kommun.

I början av detta blogginlägg nämnde jag att vi på Skyhill har certifierade kontrollansvariga. Det är ett krav på att ha en certifiering som kontrollansvarig. För att bli certifierad krävs en teknisk utbildning och personen ska ha praktisk erfarenhet från byggbranschen samt vara passande för rollen. Saknas en formell utbildning, men lång erfarenhet finns, kan en certifiering ändå vara möjlig att utfärda.

För att få en certifiering krävs det att man vänder sig till något av de certifieringsorganen som har ackrediterats av myndigheten Swedac. Det är endast dessa certifieringsorgan som är tillåtna att utfärda certifieringar.

En kontrollansvarig kan även ha olika behörigheter, behörighet N (normal) eller Behörighet K (komplicerad). Behörighet N är för normala slags byggnationer såsom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en-och tvåbostadshus. Även för ändringar i alla typer av byggnader är behörighet N tillräcklig. Ska mer komplicerade slags byggnationer utföras, såsom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och rivning i byggnader med fler än två våningar krävs behörighet K.

Vi på Skyhill hjälper mer än gärna till att utföra uppdrag som kontrollansvarig!

Allt gott!

Linnea Herrala
Projektledare & Byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg