Skyhills blogg
2023-04-14

Slutbesiktning - varför är det så viktigt?

August Eklund
August Eklund
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Slutbesiktning - varför är det så viktigt?

Vad är en slutbesiktning och varför är det så viktigt? I detta blogginlägg dyker vi in lite djupare i slutbesiktning och svarar kort på några frågor.

Vad är en slutbesiktning?
En slutbesiktning är en avslutande besiktning av en entreprenad där parterna, beställare och entreprenör, tillsammans med en besiktningsman går igenom utfört arbete och eventuella brister. Besiktningen utförs för att säkerställa att entreprenaden har utförts enligt avtal och uppfyller kontraktsenliga fordringar.

Varför är det viktigt med en slutbesiktning?
En slutbesiktning är viktig av flera skäl. Först och främst är det ett sätt att säkerställa att kvaliteten på det utförda arbetet är tillfredsställande och uppfyller avtalade standarder. Det är också ett tillfälle att upptäcka eventuella brister eller fel som kan avhjälpas innan projektet avslutas. Slutbesiktningen är också viktig för att fastställa om entreprenaden kan godkännas eller inte samt om när eventuella garantier börjar löpa.

Vem är det som utför besiktningen?
Slutbesiktningen utförs normalt av en oberoende besiktningsman. Den oberoende besiktningsmannen är oftast utvald och godkänd av beställaren, det vill säga den part som har beställt arbetet. Vid besiktning av entreprenader omfattande flera discpliner så kan besiktningsmannen använda sig av en eller flera biträdande besiktningsmän.

Vilka olika discipliner finns det att besikta inom en entreprenad?
Beroende på typen av projekt kan det finnas olika discipliner att besikta. Vanligtvis handlar det om byggnadsarbeten, VVS-installationer, elinstallationer, ventilationssystem och markarbeten.

Vilka parter är involverade vid en slutbesiktning?
Parterna som är involverade vid en slutbesiktning kan variera beroende på projektet. Men vanligtvis är det entreprenören, beställaren och en oberoende besiktningsman.

Vad finns det för risker om man inte utför en slutbesiktning?
Om man inte utför en slutbesiktning kan det leda till att brister och fel inte upptäcks och åtgärdas i tid. Det kan också leda till att garantier inte fastställs korrekt. Detta kan i sin tur leda till långdragna rättsprocesser och stora kostnader för att rätta till problemen i efterhand.

Sammanfattningsvis är slutbesiktning en viktig del av entreprenadprocessen för att bland annat säkerställa kvaliteten på arbetet, upptäcka eventuella brister och fastställa garantier. Hos oss kan du få hjälp med slutbesiktning för ditt projekt. Vi har erfarenhet och kompetens för att säkerställa att slutbesiktningen utförs på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Kontakta oss gärna för mer information!

Med vänlig hälsning,

August Eklund
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg