Skyhills blogg
2023-06-02

Arkitektens roll

Jochum Beckeld
Jochum Beckeld
Arkitekt MSA
Arkitektens roll

Ibland har jag fått höra att en arkitekt är en fördyrande del i byggprocessen. Bilden av arkitekter som yrkesgrupp är tydligen svåra och lätt förvirrade personer i laxrosa manchesterbyxor och tröja med polokrage. Alla yrkesgrupper har väl någon etikett man brottas med. Advokater, kommunalpolitiker, frikyrkopastorer och taxichaufförer, bara som exempel.

Arkitekten är troligen en person som någon gång bestämt sig för att ägna sitt vuxna liv åt en utbildning och karriär för att skapa rum. Åt en brukare genom en byggnad. Eller åt ett samhälle genom stadsplanering. Rollerna som arkitekten har är betydligt fler än så och det ingår också en stor portion lojalitet mot företaget man arbetar för, beställaren, brukaren och så många andra. Dessutom måste man vara lojal mot sig själv som arkitekt. Samt att skapa värden. Hur utvecklar man alla värden i en byggnad? Är det skräp man bygger in? Vågar man i så fall säga till? Komma med andra likvärdiga, kanske billigare förslag och som är bättre och snyggare? Håller byggnaden ur en förvaltares perspektiv? Har arkitekten verkligen alla kunskaper som behövs? Arkitekten arbetar oftast med någon annans tid och pengar. Utöver allt detta försöker man dessutom tolka en oerhört flyktig samtid som sluddrar i talet. Arkitekten är ändå slutligen den, som oftast har – om så tillåts i dagens byggprocess – total kontroll på allt som händer i byggandet.

Yrkesrollen för arkitekter, kanske främst i Sverige, har minst sagt urvattnats av många olika skäl och under en lång tid. Under förrförra seklet (och möjligen fram till 1950-talet) var arkitekten den person man anlitade för att man kanske ville manifestera sig själv som byggherre. Arkitekten skötte då ekonomin, stadsplaneringen, projekt- och projekteringsledningen, formgivningen av byggnaden, inredningen och ända ner till designen av den minsta teskeden som slutligen plockades ner i kökslådan. Allt styrdes av arkitekten. Ve den som sa emot. För arkitekten kunde verkligen själv mura och snickra. Så hur och när tappade man rollerna? Det finns visst arkitekter i dag med liknande roller som förr men jag tror att de flesta upplever något annat. Är den gamla rollen något man vill tillbaka till, då?

Byggnader är så komplexa idag. Det är väl inte bara att bygga hur som helst? Kanske inte, men processen är ändå densamma. Så visst kan man gå tillbaka till rollerna om man vill. Man måste då vinna tillbaka det man förlorat. Det gör man säkrast genom nära samarbete med byggare, installatörer, finansiärer, beställare och alla andra som ingår i det fantastiskt kreativa som är att Bygga. Arkitekten måste vidareutbilda sig i den ädla byggnadskonsten med allt vad det innebär. Från grunden, så att säga. Man måste våga lära sig åtminstone lite av allt. Som vi gör på Skyhill.
Annars blir vi arkitekter ersatta av AI-robotar – och de har inga polokragar.

Trevlig helg!

Jochum Beckeld
Gruppchef Arkitektur

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg