Skyhills blogg
2024-06-05

Vad kostar en besiktning?

Nina Uddén
Nina Uddén
Kundansvarig
Vad kostar en besiktning?

Vilken fantastisk maj vi har haft! Strålande sol och varmt!

Vi på Skyhill gillar fint väder, det är t.ex. så mycket lättare att besikta tak, fasader och markarbeten om det är soligt och fint (jämfört med när det är snö och is).
Det kan dock vara riktigt jobbigt att besikta ett plåttak när solen gassar som mest, men våra fantastiska besiktningsmän löser även detta!

Vi får ibland frågan vad som ingår i våra besiktningar och varför vi inte erbjuder ett fast pris. Svaret på det är väldigt enkelt - vi jobbar på löpande räkning för att det är bäst för kunden.
Innan vi bokar in en besiktning ställer vi många frågor till kunden för att ha så bra underlag som möjligt när vi räknar ut en uppskattad budget för besiktningen.
Ibland kommer vi faktiskt fram till att en besiktning kanske inte är det bästa alternativet och då avråder vi kunden att lägga pengar på det, dvs. om det inte hjälper kundens situation.

I våra besiktningskostnader ingår restid, förberedelser och inläsning, besiktning på plats, författande av besiktningsutlåtande och intern kvalitetsgranskning.

Besiktningsmannen läser alltid in sig på uppdraget för att vara väl förberedd. Det kan t.ex. vara en eller flera offerter, kontrakt, dokumentation, bilder, intyg, ritningar eller egenkontroller som gås igenom.
Det kan vara ett litet detektivarbete att hitta en möjlig orsak till de problem kunden har. Ibland behöver besiktningsmannen läsa in sig på en speciell konstruktion eller en monteringsanvisning som beskriver hur ett visst material ska hanteras för att ge önskat resultat. Vid behov kontaktar besiktningsmannen tillverkare eller säljare av en produkt för att kunna göra en korrekt bedömning.

Besiktningen på plats kan också variera i tid.
Även om vi vet att en viss typ av besiktning vanligtvis tar en viss tid kan det visa sig på plats att det inte fanns så mycket att anmärka på och att besiktningen går fort att genomföra. Då debiterar vi givetvis inte för mer än den tid vi faktiskt lägger på ett uppdrag.
Ibland är det fler problem och fel än förväntat och då tar besiktningen längre tid. Besiktningsmannen har en dialog med kunden på plats för att vara så öppen som möjligt om den uppskattade tiden av någon anledning överskrids.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande vilket brukar ta lika lång tid som själva besiktningen. Ju fler fel och problem desto längre tid tar utlåtandet att skriva.
Om något är oklart eller ”på gränsen mellan rätt och fel” kan ytterligare kontakt med t.ex. tillverkare eller säljare av en produkt behöva tas.

Innan utlåtandet slutligen skickas till kunden görs en granskning av en kvalitetsansvarig. På Skyhill kvalitetsgranskar vi ofta varandras arbete för att säkerställa att det vi skickar är korrekt och tydligt.

Kunder är alltid välkomna till oss för att bolla problem och utmaningar. Vi sammanställer en kostnadsuppskattning som kunden tackar ja till innan något uppdrag bokas in.

I vår kostnad finns en flexibilitet som inte går att ha i ett fast pris men anledningen till detta är att allt vi gör är för kundens bästa.

Så på frågan om vad en besiktning kostar är svaret ”det beror på”. 😊

Trevlig helg! 

Nina Uddén
Kundansvarig

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg