Skyhills blogg
2023-05-06

Takbesiktning inför installation av solceller

Pia Klarke
Pia Klarke
Kundansvarig
Takbesiktning inför installation av solceller

Jag får dagligen förfrågningar från kunder som planerar sätta solceller på sina tak.
Frågan är om taket bör bytas innan installationen? Eller kan man vänta med att byta tak?

Man ska ha i åtanke att solceller ska sitta på taket under en lång tid (upp till 30 år) och rekommendationen är att även taket bör vara i så gott skick att det håller i 30 år. Det blir nämligen väldigt dyrt att lägga om taket om man dessutom måste ta ned solcellerna och därefter sätta tillbaka dem.

Hur länge håller ett tak?
Det absolut enklaste hade förstås varit om det fanns tidsintervall att förhålla sig till.
Då man googlar hittar man ganska snabbt information om att den beräknade tekniska medellivslängden skiljer sig mellan papptak, takpannor och plåt.
Man kan t.ex. läsa att papptak håller i 15 – 20 år, takpannor i 30 år och bandtäckt plåt i 40 år.

Kan vi luta oss tillbaka, göra en notering i kalendern och byta våra tak enligt ovan nämnda tidsintervall? Nej, det kan vi inte.

För det första skiljer sig den förväntade livslängden mellan olika typer av pannor, olika typer av papptak och olika typer av plåttak.
T.ex. har lertegelpannor och betongpannor olika livslängd. Likaså skiljer det sig mellan olika papptak. Plåt har olika livslängd beroende på om det är stål, aluminium, zink eller koppar.

Därtill finns det ett antal faktorer som påverkar taket. Väder, vind och underhåll är några exempel. Regelbundna kontroller, att rensa hängrännor, att se till att pannorna inte är trasiga eller har hamnat ur position och att stoppa eventuella takläckage i tid är oerhört viktigt.
För att komplicera det ytterligare kan t.ex. pannorna vara i bra skick (de håller i regel väldigt länge), men pappen, dvs. tätskiktet under pannorna, kan vara uttjänt (söndertorkat, spruckit i skarvarna, sprött, skadat).
Här har vi tyvärr inte kommit så långt med återbruk. Många pannor skulle kunna återanvändas, men hanteringen är krånglig och det resulterar ofta i att pannorna byts.

Min kollega besiktigade nyligen ett sadeltak med betongpannor. Taket var omlagt 1991 och borde således ha uppnått sin tekniska livslängd.
Det visade sig att taket var jättefint! Pannorna var i bra skick, tätskiktet och läkten likaså. Nockbandet behövde förvisso bytas, men det är en struntsumma jämfört med vad det kostar att lägga om ett helt tak.
Vår kund hade lagt tid (och en slant) på att sköta om sitt tak och det lönade sig!

Kontentan är att man inte kan göra en bedömning baserad på takets ålder. Det är ungefär samma princip som en välskött veteranbil. Åldern är en fingervisning, men man måste ta hänsyn till alla faktorer. Det är inte hållbart (varken för miljön eller ekonomiskt) att lägga om ett tak bara för att det uppnått en viss ålder.
Låt en besiktningsman hjälpa er att göra bedömningen!

Trevlig helg!

Pia Klarke
Kundansvarig

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg