Skyhills blogg
2023-10-13

Statusbesiktning – vad är det bra för?

Frank Sollier
Frank Sollier
Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman
Statusbesiktning – vad är det bra för?

Vad är egentligen en statusbesiktning och varför ska man göra en sådan?

Det finns många bra anledningar att låta utföra en sådan. Den kan omfatta allt ifrån bara en byggnadsdel till hela byggnader i ett kluster av byggnader.

Häromdagen utförde vi en statusbesiktning av alla tak tillhörande ett shoppingcentrum – en takyta på över 40 000 m2. Förvaltarna behövde planera in vilka tak som behöver lagas akut, vilka som behöver bytas på nära sikt eller på längre sikt. Vi lämnade en tidsplan när olika tak behöver bytas för att inte äventyra att de börjar släppa genom vatten eller fukt samt en ungefärlig prisbild av vad det skulle kosta att lägga om alla tak i dagsläget.

Men vi hjälper inte bara stora beställare.
Häromdagen besiktigade vi fasader, fönster och tak åt en bostadsrättsförening på Ekerö för att de ska få en tidsplan för att planera åtgärder.
Vi har besiktigat villakällare för att ge ägaren information om vilka åtgärder som de behöver för att de fuktproblem de har där ska avhjälpas.

En annan bra anledning till statusbesiktning är till exempel om ett företag avser överta en lokal som måste åtgärdas i samband med övertagandet för att till exempel ändra användningen av lokalen. Då får man svart på vitt vad som behöver åtgärdas.
Om ni vill så hjälper vi även till med förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer.

Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av besiktning och byggnation och kan därför bedöma både nya och gamla konstruktioner. Vad det gäller besiktning av installationer såsom el, elektronik, vatten och avlopp så har vi kontakt med pålitliga och erfarna företag som kan assistera oss med sin kunskap.

Med andra ord så är statusbesiktning bra att göra i flera olika situationer. Det kan spara er onödiga utgifter och förlängda entreprenadtider genom att ni får veta vad som ska åtgärdas från början.

Ha det gott och tänk efter – före.

Frank M Sollier
Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg