Skyhills blogg
2024-02-09

På uppdrag som TIL-are

Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
På uppdrag som TIL-are

Kunder kontaktar ibland Skyhill med brådskande ärenden som exempelvis att myndigheter mitt i pågående projektering, och kanske oväntat, har krävt in ett utlåtande gällande tillgängligheten. Eller att tilltänkt hyresgäst för en lokal man anpassat vill känna sig trygg i att tillgängligheten är OK innan man skriver kontrakt.

För TIL-uppdrag har vi på Skyhill utformat en check-lista för att säkerställa en noggrann, systematiskt och tidseffektiv arbetsprocess som möjliggör ett snabbt igångsättande.

De första stegen blir att fastslå omfattning och i vilken fas projektet är samt att inhämta underlag i form av ritningar. Ibland behövs även ett platsbesök.

Vidare är det för hur regelverken ska tillämpas; avgörande om det är en publik lokal eller ej; om det är en bostad eller en arbetsplats och i så fall vilken typ av verksamhet som där avses.

Är det ändring eller ombyggnad? Om detta är oklart kan man begära ett förtydligande av kommunen.

De grundläggande regelverk i form av PBL (Plan och bygglag), PBF (Plan och byggförordning) och BBR (Boverkets byggregler) som referens och kunskapskälla för bedömning behöver ofta kompletteras med utgivningar om byggnadsutformning från SIS (Swedish standards institute), AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) och Diskrimineringslagen.

Samarbetet med beställaren av uppdraget, liksom hantverkare och andra inblandade projektörer, blir därefter en viktig komponent i arbetet med att till slut få till en lokal som är tillgänglig och användbar enligt regelverken.

I uppdragen som TIL-sakkunnig handlar det mycket om att balansera sin myndighetsroll som bevakare av regler och lagar med att vara en hjälpande hand och rådgivare till alla inblandade.
Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med TIL!

Hälsningar

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg