Skyhills blogg
2024-05-05

Skyhills klimatavtryck

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Skyhills klimatavtryck

På Skyhill mäter vi vårt klimatavtryck och idag färdigställde vi klimatdeklarationen för vårt senaste räkenskapsår.

Vi började mäta vårt avtryck 2022, detta är alltså andra gången som vi färdigställer en rapport av våra egna utsläpp. Det har varit en intressant och bitvis krävande resa. Första året hade jag en illusion av att vi skulle göra detta på egen hand men efter en hel del arbete (bland annat gav jag mig på att läsa GHG-Protocols A Corporate Accounting and Reporting Standard, vilket ledde till att jag förstod hur lite jag förstod) tog vi in extern hjälp. Vår första rapport blev till sist klar, men den var både dyr och tidskrävande.

Efter vi färdigställt vår första rapport funderade jag en hel del på om det går att göra detta på ett mer effektivt och mindre kostsamt sätt. Om vi som samhälle ska nå de ambitiösa mål som stipulerats i flera olika färdplaner (inte minst i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn) så är det verkligen av absolut största vikt att alla företag mäter sina egna utsläpp. Och om det inte blir enklare och billigare att mäta sina utsläpp så är detta långt ifrån något som alla företag kommer mäkta med.

Inför år två (dvs. den rapport som vi nu färdigställt) hörde vi talas om ett nytt Vismaprogram som heter Klimatrapporten. Klimatrapporten mäter ett företags utsläpp genom att läsa av inköpskostnaderna från bokföringen och matcha datan mot utsläppsvärden från Statistiska Centralbyrån. Programmet är byggt för att ta fram en rapport som uppfyller Greenhouse Gas Protocol och det går även att köpa klimatkompensation direkt i programmet.

Vi köpte programmet och kopplade på det mot vår bokföring. Utöver den data som programmet kunde utläsa från bokföringen krävdes det en del mindre handpåläggning (bla. fick vi fylla i information om våra tjänsteresor, kontorslokal och värmesystem), men därefter fick vi ut en färdig rapport till en mycket lägre kostnad och avsevärt mindre arbetstid.

Jag förstår att Klimatrapporten säkerligen inte är helt perfekt, men då programmet sänker kostnaden och tiden som krävs för ett företag att mäta sina egna utsläpp så känner jag mig verkligen förhoppningsfull över att detta kommer leda till att fler företag börjar mäta sina egna utsläpp. Ribban för att komma igång har ju verkligen sänkts!

Det är även rimligt att anta att programmet kommer utvecklas och bli bättre i takt med att programmet får fler användare, vilket bådar gott inför framtiden.

Varför skriver jag detta?

Jo, som jag nämnt i tidigare inlägg om vårt hållbarhetsarbete så tror jag på principen om delad kunskap. Jag förstår hur det kan kännas övermäktigt för företag som saknar en egen hållbarhetsfunktion att överhuvudtaget veta hur och vart man ska starta för att mäta sina egna utsläpp.

På Skyhill är vi långt ifrån perfekta i vårt hållbarhetsarbete men förhoppningsvis kan vi, genom att dela med oss av vår resa, underlätta för någon annan att komma igång med deras hållbarhetsarbete

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg