Skyhills blogg
2023-10-27

Färdig skolbyggnad, helt i trä!

Albin Östman
Albin Östman
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Färdig skolbyggnad, helt i trä!

För ungefär ett och ett halvt år sedan skrev jag ett blogginlägg om att det första spadtaget tagits vid nybyggnationen av en ny skola i Nynäshamn där jag arbetat i rollen som projektledare åt byggherren. Nu till höstterminen i år togs skolan i bruk av verksamheten och undervisningen är äntligen i full gång.

Skolbyggnaden, som är cirka 2000 kvadratmeter stor, är fördeladi två plan och är byggd helt i trä. Att bygga i trä har såklart, precis som alla olika material, sina fördelar och nackdelar. Men utifrån ett hållbarhetsperspektiv känns det extra roligt i dagens klimatläge.

Att välja trä som byggmaterial känns som ett steg i rätt riktning i klimatkampen som vår planet kämpar med just nu. Trä är en förnybar resurs och har en lägre klimatpåverkan i jämförelse med många andra byggmaterial. Dessutom binder trä koldioxid, vilket bidrar till att minska växthusgasutsläppen.

Trä har en naturlig isoleringsförmåga vilket medför att huset kan bli mer energieffektivt. Träet hjälper till att hålla temperaturen stabil och kan därför även minska energiförbrukningen vid uppvärmning och nedkylning av byggnaden.

Om vi sedan ska vända på myntet och belysa en av de utmaningar som förekommer när man bygger i trä;
Trä är ju ett organiskt material som är känsligt mot fukt och rötangrepp. Det är därför väldigt viktigt att materialet behandlas och underhålls löpande på ett korrekt sätt för att öka livslängden på huset.

När den här skolbyggnaden i framtiden är uttjänt så kommer hela trästommen kunna återvinnas. Det vanligaste sättet att återvinna trämaterial är att krossa eller flisa det, vilket möjliggör för tillverkningen av exempelvis spånskivor, pappersmassa eller biobränslen. Det gör mig glad!

Trevlig fredag!

Albin Östman
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg