Skyhills blogg
2021-09-02

BBR och dess allmänna råd

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Projektchef, Kontrollansvarig Kategori K, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig & Arkitekt MSA
BBR och dess allmänna råd

Luften är hög och klar och september, en av de bästa månaderna om ni frågar mig, är äntligen här. För de allra flesta tror jag att september innebär ungefär samma sak. Sommarens ledighet känns redan avlägsen och hjulen har snurrat i gång på allvar. Det är vardag igen… på gott och ont.

Just denna tidiga höst bjuder för min del på ovanligt många uppdrag som certifierad tillgänglighetssakkunnig. En titel som ger många byggherrar, projektledare och arkitekter kalla kårar längs med ryggraden. Men så behöver det inte vara, såklart. Precis som i rollen som kontrollansvarig enligt PBL (och arkitekt) är det bättre ju tidigare i processen som man får komma in. Ett byggprojekt är som en snöboll som kommer i rullning och ju längre processen hinner fortskrida, desto mer komplicerat och kostsamt blir det att försöka att fixa till missar och feltänk.

En annan sak som ger många kalla kårar är BBR, Boverkets byggregler. Jag kan både förstå och inte förstå detta. Jo visst, det är många regler att tänka på, men inte så att man storknar. För mig som arkitekt räcker det oftast med att ha bra koll på kapitel 3, ”Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen”, och kapitel 8, ”Säkerhet vid användning”. Resten räcker det med att ha ett hum om. Vanligtvis bevakar de övriga disciplinerna i en projekteringsgrupp frågorna som berörs i dessa kapitel såsom brandskydd, bullerskydd och energihushållning.

Kapitel 3, ”Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen”, omfattar 20 A4-sidor med text. Detta då inkluderat hänvisningar och dylikt. Kapitel 8, ”Säkerhet vid användning”, omfattar 13 A4-sidor. Det är alltså sammanlagt 33 A4-sidor med text att läsa och hålla koll på för en person som genomfört fem års studier (minst) vid en teknisk högskola. Trist och jobbigt kanske, men knappast en oändlig vandring genom ökning.

Nu anar du som läser detta antagligen en viss frustration. Och jo… Vissa saker får mig att misströsta ibland. Så, nedan kommer tre exempel där det otroligt nog väldigt ofta är felprojekterat och/eller fel utfört när jag som tillgänglighetssakkunnig ska ut på utförandekontroll i byggets slutskede:

  • Ledstänger ska börja 30 cm (minst!) före det första/nedersta sättsteget i en trappa eller 30 cm (minst) före det att det lutande planet i en ramp börjar. Varför kan man då fråga sig? Jo, när du tar dig nedför en trappa eller ramp håller du händerna framför dig, inte rakt ned, parallellt med kroppen. Man måste ju kunna hålla balansen även förbi det nedersta steget och kunna bromsa till exempel en rullstol hela vägen genom rampens lutande del.
  • Ledstänger ska passera det sista/översta sättsteget i en trappa respektive den övre vinkeländringen (där det sluttande planet avslutas) i en ramp med 30 cm (minst). Återigen så handlar det om var man har händerna, och det gäller att kunna ha moment framåt hela vägen igenom trappan respektive rampen. Man måste kunna dra sig förbi det sista hindret.
  • En armbåkskontakt/manöverdon för dörröppningsautomatik ska sitta med centrum 0,80 m från golv/marknivå. Detta är såklart för att en person i rullstol med begränsad muskelstyrka ska kunna räcka ut armen och trycka på knappen. Personer som drabbas av exempelvis en hjärnblödning kan ofta behålla en horisontell rörelse i axeln/armbågsleden. En vertikal rörelse är däremot svårare.

”Men det som står i BBR är ju till mångt och mycket bara allmänna råd”, får jag ofta höra. Nja… riktigt så enkelt är det såklart inte.

När BBR för en massa år sedan ersatte den tidigare byggnormen ville man att reglerna inte skulle hindra utvecklingen och uppfinningsrikedomen i byggbranschen. Vackert så. Därför skapades de allmänna råden som ett sätt att visa hur man kan uppfylla den ovanstående regeln. Typ ”gör ni på detta sätt så kommer ni att tillmötesgå myndigheternas krav”.

Men, väljer man att göra avsteg från de allmänna råden så landar hela bevisbördan hos den som gör avsteget. Du ska då alltså kunna bevisa att den lösning som du vill göra, i stället för att följa det allmänna rådet, är minst lika bra. Hur många kan/vill ta på sig det ansvaret?

Mitt råd är därför att du, om du inte är helt säker, generellt ska läsa ”Allmänt råd” som ”Allmänt krav” och ”bör” (rikligt förekommande i BBR) som ”ska”.

Ha en härlig höst!

Magnus Jansson
Projektchef/Arkitekt MSA/Certifierad tillgänglighetssakkunnig/Kontrollansvarig, behörighet K

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg