Skyhills blogg
2022-04-08

3D laserskanning & 360° fotoinsamling – Ett bra hjälpmedel från start till mål

Viktor Nilsson
Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör
3D laserskanning & 360° fotoinsamling – Ett bra hjälpmedel från start till mål

Det är inte ovanligt – när vi ska påbörja ett nytt projekt – att befintliga relationsunderlag i form av ritningar och modeller är bristfälliga eller ens existerar. I dessa fall brukar vi rekommendera beställaren att utföra en 3D laserskanning och 360° fotoinsamling.

När lokalen/byggnaden är inskannad påbörjar vi vårt arbete med att modellera upp lokalen/byggnaden. För att beskriva processen lite enkelt så länkar vi in punktmolnet som är resultatet av 3D-laserskanningen och sedan börjar vi placera väggar, golv & tak efter dessa punkter.

För endast 10 år sedan var denna process mycket tids- & kostnadskrävande vilket innebar att det inte alltid var försvarbart rent ekonomiskt. Idag är denna process både billigare och tekniken mer förfinad.

Den stora fördelen är inte bara att man upprättar en 3D-modell med exakta mått och höjder över hur lokalen/byggnaden är uppbyggd utan man får också ett otroligt bra verktyg i form av en 3D-viewer där du kan vandra runt i lokalen/byggnaden och skapa dig en uppfattning över lokalens/byggnadens utformning/design.

Nedan listas några av fördelarna med att utföra en laserskanning:

  • Möjlighet till att upprätta exakta relationsunderlag i de fall dessa saknas eller inte stämmer.
  • Snabb och noggrann.
  • Hög måttnoggrannhet.
  • Kostnadseffektivt.
  • Dokumentation över byggnadens nuvarande utformning.

Jag förväntar mig att ”reality capture-tekniken” kommer att fortsätta utvecklas på andra sätt, exempelvis med hjälp av drönare, handhållna enheter och robotar. Det gäller att ständigt uppdatera sig och försöka förstå nya tekniker inom branschen och vi på Skyhill ser fram emot att ständigt lära oss nya tekniker för att skapa mer värde för våra beställare.

Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg