Skyhills blogg
2018-11-23

Ännu en tegelsten

Ännu en tegelsten

Pierre August Renoir sade till sin son Jean Renoir ”Coco”; Gör någonting bestående som varar, en stol, vad som helst”.

Jag sitter här och försöker samla mina tankar från veckan som har varit, för att skriva den här bloggen. Så många olika intryck och ämnen att diskutera, vad väljer man? Ska jag skriva för mig själv, eller någon annan? Ska det vara roande, informativt eller lärorikt? Hur väljer man?

De säger att vi på en dag får mer information än man för 150 år sedan fick under en livstid! Inte undra på att min hjärna går på ”Overload”.

Var morgon passerar jag några fantastiska tegelbyggnader på Hornsbruksgatan, Södermalm. Det får mig att reflektera över det förlorade hantverket och alla de fantastiska tegelbyggnader som byggts över hela världen under de senaste 1000 åren och naturligtvis designas och byggs även idag. Tegel ett underbart material, men vi verkar att hålla på att förlora våra hantverkare/murare.

Är det till byggföretagen/entreprenörerna och BNP`n vi som Arkitekter har förlorat vårt inflytande och kontroll? Vi var så idealistiska när vi gick på Universitetet. Kanske vi skulle börja tänka mer på det viset igen eller som någon föreslog; ”mer socialt, naturligt, hälsosamt, säkert, ha medlidande, snällt, kärleksfullt, empatiskt, inkluderande, tolerant och medmänskligt”, för att nämna några.

Temat för årets Triennale i Oslo 2019 är ”Degrowth”. Är det framtidens lösningen för våra stundande totala kollapser som sägs komma om inte mänskligheten ändrar sitt beteende? Redan inom de närmaste 12 åren som vissa dystra prognoser förutsäger.

Vi som Arkitekter har ett stort ansvar kring dessa frågor, men vi gnäller hellre om långa timmar, dålig lön och varför vi gör så mycket arbete Pro Bono, (gratis).

Jerome Morley Larson skrev i Archdaily den 19 Nov. 2018 om ”Degrowth” kort citat; “….Kriget är Degrowth, sluta önska mer av det; framtida tillväxt kommer att vara på en förvånande nivå; kreativitet är dess enda kontroll; goobledegook löser noll. ”

Nej, nu måste jag tillbaka till mina tegelstenar för att räkna och lägga dem i ett nytt mönster för skärmväggarna och hoppas att entreprenören inte ersätter vårt tegel med en billigare variant och att jag finner en murare kapabel att lägga denna vägg. Om jag ändå hade vetat att Tyskland, Danmark, England, U.S.A och Sverige har olika storlekar på deras tegel. ”Overload” igen.

Årets Julklapp; andrahandssaker från bl.a. Myrorna och Stadsmissionen.

Donald Hogarth
Arkitekt MA/RA/SAR

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg