Skyhills blogg
2021-03-07

Att skapa långsiktigt värde som Kontrollansvarig

Frank Sollier
Frank Sollier
Kontrollansvarig Kategori K & Besiktningsman
Att skapa långsiktigt värde som Kontrollansvarig

Varför ska man ha en kontrollansvarig (KA) involverad i ett byggprojekt?

Det finns de som svarar: För att det är ett lagkrav vid ett projekt som kräver att man har fått beslut om bygglov eller startbesked från byggnadsnämnden i den kommun man bygger i.

Detta är förvisso sant, men det är inte hela sanningen. Jag anser att en seriös KA kan och bör följa upp hela projektet. Att fungera som en extra kontroll som verkligen hjälper sin beställare att hamna rätt och därmed undvika onödiga, kostsamma fel. På så sätt kan vi som KA skapa högsta möjliga värde.

Som KA ser jag ofta sådant som blivit tokigt (eller är på väg att bli tokigt). Det kan vara ritningar som beskriver en byggnad som strider mot detaljplanebestämmelserna eller som står på mark som tillhör en annan fastighetsägare. Vanligt förekommande är också byggnationer som inte följer de bestämmelser, regler och byggpraxis som finns. Genom att få möjlighet och tid att kontrollera och följa upp kan man som KA verkligen hjälpa beställare, projektörer och entreprenörer att undvika kostsamma och onödiga fel i god tid.

Utöver att gå igenom byggherrens egenkontroll (vilket är obligatoriskt) föredrar jag också att noggrant gå igenom både projektörers och entreprenörers egenkontroller. Tydliga egenkontroller är till stor hjälp för alla parter. Både i efterskott för att reda ut eventuella ansvarsfrågor, men även i nutid som ett hjälpmedel för att säkerställa kvalité och status på sitt eget arbete.

Jag förordar att entreprenörer bifogar ritningar till sin egenkontrollplan där de markerar (gärna med färgpenna) var kontrollen utförts, när kontrollen utförts och av vem. Detta hjälper om man till exempel hittar ett fel i en brandtätning i en brandcellsvägg. Då kan man i egenkontrollen se när väggen tätades och även se hos andra entreprenörer om de utfört arbeten i samma brandcellsvägg. Egenkontrollerna säkerställer på så vis spårbarheten i arbetena.

Det finns många KA som fokuserar på att göra så lite som möjligt i ett projekt för att på så vis vara så billiga som möjligt.
På Skyhill fokuserar vi inte på att vara billigast, vi fokuserar på att skapa högsta möjliga värde till våra beställare. I min mening innebär detta att vi i slutändan sparar en massa pengar åt våra beställare, då vi hjälper dem att undvika dyra och kostsamma misstag som vida överstiger den lilla mängd extra tid vi behöver lägga ner för att utföra ett bra, säkert och hållbart arbete som KA.

Frank Sollier
Kontrollansvarig kategori K & besiktningsman

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg