Skyhills blogg
2019-05-10

Att vara projektledare

Att vara projektledare

Att vara projektledare innebär oftast att vi är med redan från den allra första början.

Det kan starta med att beställaren har en tydlig idé och vet nästan exakt vad han vill ha, till att beställaren endast vet att taket läcker eller att det faktiskt behövs byggas en förskola till barnen.

När idéerna kommit ner i skrift och det klarnat vad själva projektet ska ta vägen sätts därefter en projektgrupp ihop. Här börjar ett intensivt arbete där problemställningar stöts och blöts inom projektgruppen och med beställaren för att tillsammans komma fram till de bästa lösningarna där ekonomi, design och funktion är av största vikt. Slutligen kokas allt detta arbete ner till färdiga handlingar som går ut för upphandling.

Att sedan byggleda under produktionen och se hur det som tidigare endast funnits på papper kommer till liv är såklart fantastiskt kul.

I ett av mina projekt som pågår just nu så arbetar vi med att projektera fram ett nytt tak för en grundskola åt en av våra beställare. Då det är en gammal byggnad så måste vi under projekteringen säkerställa att huset trots sin ålder uppfyller dagens krav för snö- och vindlaster, som är betydligt högre än de krav som ställdes när byggnaden uppfördes för cirka 50 år sedan. Det är ett roligt och spännande projekt. Inom kort kommer vi att ha färdiga handlingar som är redo för upphandling.

Trevlig helg!

Felix Nilsson
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg