Trots att jag nu tillbringat lite mer än 40 år inom bygg så tröttnar jag aldrig på att utföra besiktningar. Uppdragen varierar kraftigt från slutbesiktningar av stambyten för stora bostadsrättsföreningar med flera hundra lägenheter till garantibesiktningar av villor samt statusbesiktningar av industrilokaler m.m. Det är också vanligt att jag som huvudbesiktningsman för bygg sätter ihop en större besiktningsgrupp för att besiktiga bland annat el, VVS och brand.

Som besiktningsman ska jag göra en opartisk bedömning av entreprenaden enligt de kontraktshandlingar som finns samt dagens byggregler och standarder.  I besiktningskretsar används ofta ordet fackmässigt utfört vilket enkelt förklarat betyder att det som utförts ska hålla en professionell standard.

Att bygga är ett hantverk och även om jag tror att de flesta har en god vilja så händer det att genomförandet är långt ifrån fackmässigt utfört. Då är det väldigt bra att anlita en besiktningsman för att slippa kostsamma överraskningar i framtiden.

Bengt Lundborg
Besiktningsman och byggledare