Skyhills blogg
2019-10-03

Biskopsudden del 3

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
Biskopsudden del 3

Fågel Fenix är en mytologisk varelse som förekommit i olika versioner i flera legender och mytologier, men som framförallt hör hemma i den grekiska. Enligt mytologin är Fågel Fenix en fågel med ovanligt långt liv, som vid sin död brinner upp, för att sedan återfödas i askan.

Likt Fågel Fenix reser sig Restaurang Biskopsudden ur askan efter den tidigare restaurangen ”Lisa På Udden” som brann ned till grunden 2009. Idag har jag spenderat precis ett år på detta projekt, till en början var det två dagar i veckan för att successivt utökas till tre, fyra och till slut sedan i somras till fem dagar i veckan. Mina kollegor på Skyhill träffar jag sporadiskt i samband med teambuilding-aktiviteter. Det kan verka ensamt, men det är det inte, vi är ett tight Construction Managementteam här ute på ”Udden” och vi har nu också fått in en kollega, Frank Sollier, som Kontrollansvarig. Välkommen Frank.

Projektet löper på som vanligt, vi gör och gör om, ändrar och anpassar, sliter vårt hår och försöker tyda Arkitektens intentioner. Regelbundna möten hålls med såväl Arkitekten som Konstruktören för att lösa tekniskt utmanande moment där färg, form och design är överordnat genomförbarhet och rationell produktion. En tydlig röd tråd i detta projekt är att man som framtida gäst inte skall kunna säga att den här lösningen har jag sett någon annanstans, allt skall vara unikt i dessa byggnader. Arkitektens strävan efter att skapa detta unikum medför att vi måste uppfinna nya arbetsmetoder och vara fullständigt fokuserade på att agera uppfinningarnas moder.

Alla vi i teamet börjar arbetsdagen med en morgonfika där vi går igenom vad som skall hända under dagen, där vi allt som oftast inleder meningarna med –jag vaknade i natt och kom att tänka på att om man gör så här……– ett tecken på att vi ständigt lever med projektet och dess utmaningar, detta är vad som gör vårt projekt så oerhört lärorikt och roligt.

Mikael Liberson
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg