Skyhills blogg
2022-10-05

Brainstorming

Brainstorming

Nu när hösten är här, då morgnarna blir märkbart kallare, känns det fint att åka in till ett varmt kontor med snälla och trevliga kollegor (något som även Magnus nämnt i ett tidigare blogginlägg). Att vara snäll är en egenskap Skyhill värderar högt och vill att medarbetarna ska ha med sig både på kontoret och ute hos kunder. I rollen som konsult behöver vi ta hand om våra kunder och varandra för att få en bra arbetsmiljö vilket jag tycker att Skyhill har lyckats med.

I våra olika projekt och roller finns en mängd olika uppgifter som ska utredas och hittas lösningar på.
Jag har, som exempel, i ett renoveringsprojekt varit tvungen att ta fram en byggteknisk lösning på ett undergolv där vi hade problem med fall mot brunnar. I samarbete med en kollega lyckades vi hitta en lösning med hjälp av lite gammal klassisk snickarglädje. Jag kunde sedan rita upp denna lösning i en skiss som skickades för godkännande till en konstruktör. Lösningen godkändes och entreprenören har nu utfört arbetet.

Ett stort frågetecken i projektet lyckades lösas med lite brainstorming kollegor emellan. Denna typ av arbetsgång är fantastiskt; det är det fina med att ha arkitekter, projektörer och projektledare på samma ställe. Visioner och byggtekniska lösningar kan tas fram och de fungerar i verkligheten ute på bygget.

Hälsningar

Dennis
Projektledare, Byggledare & BIM-projektör

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg