En duktig tillgänglighetssakkunnig hjälper dig att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Att hjälpa våra beställare med tillgänglighetsfrågor inom våra projekt är något vi på Skyhill gjort i över 20 år. Detta har för oss alltid varit en naturlig del av våra arkitekters arbete. Sen en tid tillbaka har vi även möjlighet jobba med tillgänglighetsfrågor i rollen som Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet – TIL 2.

Mer info om tillgänglighet samt om hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt: https://www.skyhill.se/tjanster/tillganglighetssakkunnig/

På återseende!

Markus Forsström
VD