Skyhills blogg
2021-04-30

Ett pussel med alla pusselbitar

Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
Ett pussel med alla pusselbitar

Jag har nu arbetat på Skyhill i cirka två månader och företagskulturen och arbetsmetodiken här påminner mig om när jag för några år sedan var inblandad i ombyggnationen av kvarteret Björnen i centrala Stockholm. Projektet – ett befintligt betonghus från 60-talet mellan Drottninggatan och Tegelbacken som skulle förberedas att inhysa Regeringskansliet – genomfördes av ett ovanligt välfungerande projekteringskollektiv under rätt speciella förutsättningar.

Säkerhetskraven från uppdragsgivaren, Statens fastighetsverk, var på en ny hög nivå, inte bara för mig utan för byggnation av den typen i Sverige överhuvudtaget. Breivik-effekten kallades den, efter terrorattacken i Oslos regeringskvarter sommaren 2011. Inblandade entreprenörer skickades på kurs hos SÄPO för att bli införstådda i objektets samhälleliga värde och informeras om det rigorösa säkerhetstänket kring projektet.

Ett lokalt projekteringskontor inrättades diskret i närheten av bygget bakom insynsskyddade och o-öppningsbara fönster. SÄPO:s säkerhetsdirektiv upprätthölls via slussar, koder, id-brickor och inlåsning av hårddisk i kassavalv vid hemgång. Internet var begränsat och alla inblandade discipliner fick klämma in sig i samma lokal. Denna omständighet gav också, visade det sig, den trevliga bieffekten av att förutsättningar för en ovanligt effektiv projektering hade skapats. Beslutsvägar kunde kortas, lägesuppdateringar förtätas och samordningar kunde ske i realtid. Behövde vi rådfråga någon eller få information om något så vände vi oss till vår bordsgranne, eller gick några meter till bordet bredvid.I det dagliga återseendet av medarbetare kom vi att lära känna varandra och få en bättre förståelse för varandras uppdrag och mer därtill manas till en god ton och ett trevligt sätt kollegor emellan. Det blev tydligt att vi satt i samma båt och skulle åt samma håll.

Ungefär som det är på Skyhill, en massa trevliga individer med olika kunskaper och expertisområden som tillsammans bildar ett pussel med alla pusselbitar. Nu precis som då kommer jag på mig själv med att tänka på hur bra det faktiskt fungerar, och att detta borde vara ett vanligare sätt att arbeta.

Glad Valborg!

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg