Skyhills blogg
2018-09-06

Ett råd är inte alltid ett råd

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Projektchef, Kontrollansvarig Kategori K, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig & Arkitekt MSA
Ett råd är inte alltid ett råd

För några dagar sedan genomförde vi ett internseminarium här på kontoret då vi gick igenom bygglagstiftningen. Det var ett både trevligt och, vilket är fantastiskt kul, diskussionsfyllt seminarium. Vi pratade om bland annat PBL (Plan- och bygglag), PBF (Plan- och byggförordningen) och BBR (Boverkets byggregler).

Nu är ju det här en ganska så tät och ibland väl snårig djungel att orientera sig igenom, men har man bara rätt karta och kompass så… Man behöver ju inte veta var varenda sten ligger eller hur tätt träden står, men det är ju praktiskt att hitta bland stigarna något sånär bra.

En fråga som var skön att reda ut är den om de allmänna råden i BBR. Eftersom jag ofta stöter på frågor om detta ute i fält så passar jag på att beskriva hur det ligger till även här i denna blogg. Det krävs nämligen lite detektivarbete för att komma i mål.

Personligen kan jag väl tycka att beskrivningen av hur de allmänna råden ska tolkas borde finnas i inledningen av BBR. I kapitel 1 under BBR 1:3 ”De allmänna råden” finns i och för sig en kort instruktion, men jag tycker snarare att den förvirrar mer än förklarar. Så, vad göra? Jo, vidare till Boverkets hemsida. Där finns svaret rörande hur man tänkt på Boverket:

Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd

”Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till.

Byggherren måste inte följa allmänna råd. Men om byggherren gör som det står i det allmänna rådet får denne anses ha uppfyllt den bindande regel som rådet hör till. Om byggherren gör på annat sätt ska denne kunna visa att den bindande regeln ändå uppfylls. Det är alltså byggherren som ska bevisa för byggnadsnämnden att den bindande regeln ändå uppfylls.”

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/

Den intressantaste meningen i texten ovan tycker jag är ”Det är alltså byggherren som ska bevisa för byggnadsnämnden att den bindande regeln ändå uppfylls.” Det är alltså viktigt att den kreativa person som säger

-men det där är ju bara ett råd…

förstår att hen tagit på sig ett (ibland omöjligt) uppdrag att bevisa att den lösning som man tänkt sig, istället för det som föreslås i det allmänna rådet, ska bevisa att den lösningen är minst lika bra. När frågan ställs på sin spets är det inte speciellt många som gladeligen kastar sig ut i den äventyrsbanan.

Vi på Skyhill AB har valt att generellt sett alltid se de allmänna råden som regler och rekommenderar alltid våra beställare att agera på samma sätt. Att avvika från stigen i en snårig djungel kan ju som bekant vara ganska så riskabelt.

Magnus Jansson
Projektchef/Arkitekt MSA

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg