Skyhills blogg
2019-04-26

Från ax till limpa i Nynäshamn

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Projektchef, Kontrollansvarig Kategori K, Certifierad Tillgänglighetssakkunnig & Arkitekt MSA
Från ax till limpa i Nynäshamn

(Bild: 2019-03-28, Invigning)

Torsdagen den 28 mars 2019 klipptes det blågula bandet utanför huvudentrén till Nynäshamns kommuns nya förskola, Cykelskogens förskola, till ljudet av applåder och jubel. Himlen var blå, det bjöds på tårta och den annalkande våren gjorde sig påmind med fågelsång och värmande solstrålar. Politiker, pedagoger, föräldrar och framför allt barn strömmade in genom entrédörrarna till den byggnad vi haft äran att få vara med att skapa. Nu fylldes den med liv och rörelse.

Tisdagen den 30 augusti 2016 träffades vi för första gången i ett rum i kommunhuset i Nynäshamn. Vi som samlades var kommunens dåvarande projektledare, pedagog, förskolechef, verksamhetschef och förvaltare. Vår uppgift var att ta fram riktlinjer och planer för en ny typförskola för Nynäshamns kommun. I och med påbörjades en både utmanade och fantastisk resa.

Idéer

Alla projekt börjar med idéer. När det gäller Cykelskogens förskola kommer idéerna från en mängd olika håll. En del idéer kommer från kommunens förskoleverksamhet, en del från förvaltningen, en del ifrån projektledningen och en del från studiebesök och seminarier. Barnen har också bidragit med idéer. Vid den intilliggande Rumba förskola kom barnen på att den nya förskolan skulle byggas i en skog som det fanns cyklar i. Så kom namnet Cykelskogens förskola till. Under programarbetet och projekteringen var målet att så långt som möjligt hålla fast vid alla de bra idéerna, tankarna och önskemålen som fanns från början.

Litet fotavtryck

Cykelskogens förskola är uppförd i två våningsplan. Det finns flera orsaker till det. En orsak är att förskolemodellen, det är ju en typförskola vi tagit fram, ska gå att använda på fler platser. Det ska med andra ord vara möjligt att uppföra ett liknande hus på en tomt någon annanstans som ser helt annorlunda ut. När byggnadens fotavtryck på marken är litet går det enklare att få plats med den och anpassa den till en annan tomt. Planlösningen är också utformad på det sättet att den enkelt går att spegelvända och rotera.

En annan viktig fördel som de två våningsplanen medför är att byggnaden är lättare att värma upp då den är mer kompakt (billigare för kommunen och bättre för miljön) och att mer av gårdsytan, och därmed naturen, kan sparas. En annan vinst är att vi slipper en massa korridorer och passager som annars skulle behövas.

Ute och inne

Cykelskogens förskola är uppförd på en fantastisk plats! En stor naturtomt med vackra, gamla träd och spännande möjligheter till utforskande. Principen för byggnaden och tomten är att utnyttja läget och att spara så mycket naturmark som möjligt orörd. Gården är uppdelad i tre zoner. Närmast Rumbagränd bildas ett tydligt och tillgängligt gaturum. Här har byggnaden sina serviceentréer såsom exempelvis godsmottagning och köksentré. Den andra zonen utgörs av förskolans tuktade gårdsytor. Här ligger förskolans huvudentré, förråd, sandlåda och ytor för experiment och vattenverkstad. Den tredje zonen utgörs av vacker och spännande naturmark. En värld av upptäckande och äventyr.

Cykelskogens förskola har ett speciellt trädgårdsrum. Det blir ett oömt rum lite mitt emellan ute och inne. Hit kan man ta in material från gården för att utföra undersökningar och experiment. Här kan man förbereda och bygga saker att ta ut och testa.

Upp och ner, in och ut

Mitt i byggnaden finns en generös trappa mellan våningarna. En stor utmaning har varit att skapa en trappa som inte känns som en barriär, därför är den uppdelad i olika delar. Först och främst så finns det en smutsig sida och en ren sida. På den smutsiga sidan kan man ha skor och ytterkläder på sig. På den rena sidan kan man gå i strumpor. Trappan går inte rakt, utan vrider sig uppåt i olika delar. En bit upp finns ett stort vilplan. Här kan man vinka till kompisarna eller stanna och sätta sig och kanske prata lite med varandra.

Fönster är placerade så att man nästan alltid kan se ut, var man än är i huset, med naturligt ljusinsläpp från alla fyra väderstreck. Fönsterbröstningarna (avståndet mellan golv och fönsterbänk) är låga så att även korta medborgare ser ut.

En bra blandning

Utmaningen i varje projekt är att skapa en bra blandning. Viljan att skapa flexibla och pedagogiskt riktiga miljöer, såväl ute som inne, måste gå hand i hand med såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbara lösningar. Arbetsmiljön för personal och barn ska vara bra, trafiklösningarna ska vara säkra och byggnaden ska vara tilltalande och passa in i sin omgivning.

I projektet Cykelskogens förskola har engagemanget från alla inblandade redan från början gett goda förutsättningar. Beställaren och verksamheten har varit delaktiga och engagerade.

För oss på Skyhill AB har projektet inneburit att vi fått vara med från start till mål. Från det första pennstrecket som arkitekt, genom projekteringen som generalkonsult, och slutligen under hela produktionen som extern projektledare och byggledare. Från ax till limpa helt enkelt.

Magnus Jansson
Projektchef/Arkitekt MSA

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg