Skyhills blogg
2019-09-15

Generalkonsult

Generalkonsult

Jag heter Joakim Berglin och är ett av de senaste tillskotten på Skyhill AB. Detta är även mitt första blogginlägg. Jag har flera års erfarenhet av bygg på produktionssidan både som arbetsledare samt snickare. För ett par år sen så valde jag att lägga verktygen på hyllan för att ta upp studierna och plugga till byggnadsingenjör. Min resa på Skyhill startade i januari då det var dags för min andra LIA period.

Idag är jag inblandad i flera av Skyhills olika projekt, bla. ett projekt i Södertälje där Skyhill är generalkonsult. Att vara generalkonsult innebär att vi tar ett helhetsansvar för hela projekteringen och att vår beställare endast har en avtalspart.

I min roll som projekteringsledare samordnar, stöttar och granskar jag de övriga konsulterna i projektet samtidigt som jag för en löpande dialog med vår beställare för att hela tiden förmedla en klar och tydlig bild av hur projektet fortlöper.

Arbetet har pågått i två veckor och jag ser fram emot fortsättningen.

På återseende!

Joakim Berglin
Projekt- och byggledare

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg