Skyhills blogg
2022-09-28

Hur blir vi ett hållbart företag?

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Hur blir vi ett hållbart företag?

En stor utmaning som vi på Skyhill – Projektledning & Arkitektur står inför just nu är: Hur blir vi ett hållbart företag?

Frågan är så stor och komplex (och leder till en mängd andra frågor) att jag vid flera tillfällen noterat att det är riktigt smärtsamt och svårt för mig som företagsledare att ta till mig frågan. Vart, hur och när ska man börja? När är man färdig?

Skyhill – Projektledning & Arkitektur har vi i många år varit duktiga på att lyfta hållbarhetsperspektivet i våra projekt och hjälpa våra beställare att bygga mer hållbart. Detta har vi till stor del min kollega, tillika vår projektchef, Magnus Jansson att tacka för som med sin gedigna kunskap och stora intresse för hållbarhet varit den drivande motorn i vårt hållbarhetsarbete långt innan jag förstod begreppets betydelse.

I linje med vår värdegrund arbetar vi efter principen framsteg, inte perfektion. Vi inser att vi är långt ifrån felfria och försöker hela tiden bli bättre och smartare. Så, samtidigt som jag känner mig glad och stolt över det arbete vi gjort och att vi i många år haft hållbarhet som en viktig aspekt i våra projekt inser jag även att vi inte har gjort tillräckligt och att det finns stora utrymmen för vidare förbättring.

Vi har kommit fram till att ett av våra viktigaste förbättringsområden avser våra egna utsläpp. Vi har fokuserat all vår kraft på våra projekt (då det är där vi har störst klimatpåverkan) och bortsett från att mäta våra egna utsläpp samt säkerställa att vi som organisation gör det vi kan för att hålla dessa så låga som möjligt. Vårt nästa steg i vårt hållbarhetsarbete är därför att börja mäta och beräkna våra egna utsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras i en hållbarhetsredovisning för allas beskådan och granskning. Då vi är nya på att beräkna våra egna utsläpp är det rimligt att anta att vi kommer göra en del fel. Detta gör transparensen kring vårt arbete extra viktig så att felen kommer fram och kan åtgärdas.

Det är en lång bit kvar innan vi är färdiga men stora frågor likt denna är nödvändigt att ta ”ett steg i taget” annars blir det lätt paralyserande (i alla fall för mig). Jag hoppas att detta arbete kommer göra oss lite klokare och även ta oss vidare på vår nödvändiga resa mot klimatneutralitet och hållbart företagande.

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg