Skyhills blogg
2021-09-17

Hur lång är ett snöre?

August Eklund
August Eklund
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Hur lång är ett snöre?

Såg precis, innan jag började skriva, att det var ett år sedan jag skrev ett blogginlägg sist och då skrev jag om hösten. Kul att återigen skriva i bloggen!
Nu till ämnet: Hur långt är ett snöre?

Många har säkert hört uttrycket ”hur lång är ett snöre?” som kan komma i situationer där en fråga är svår att svara på, svaret på frågan kan vara komplex helt enkelt. Även om uttrycket i vissa situationer kan upplevas som otrevligt och uppfattas som en dumförklaring, så ligger det något i uttrycket – att det beror på.

I mitt arbete som projekt-och byggledare får jag ibland frågor om vad saker och ting kostar inom bygg eller hur lång tid det tar att utföra, eller varför inte både och. Jag kan även själv ställa dessa frågor till andra inom bygg i olika situationer där jag snabbt önskar få koll på kostnaden och/eller tiden, det kan exempelvis vara vid beställning av ett tillkommande arbete (ÄTA – ändring, tillkommande och avgående arbete). Svaret på frågan blir ibland, men rätt ofta, ”det beror på”.

Anledningen till svaret ”det beror på” är att svaret oftast är mer komplext än ett enkelt och entydigt svar. Det kan vara flera parametrar som spelar in där det bland annat kan krävas utredningar och specifikationer, men också beslut i delar från den som önskar få svaret. Utredning kan exempelvis vara att ta reda på förutsättningar, specifikationer kan exempelvis handla om krav på kvalité, och beslut från den som önskar svaret kan exempelvis handla om val av detaljer.

Något som blivit populärt på senaste tiden är att bygga padelhallar, jag tänker därför att vi kan ta det som ett exempel. Hur mycket kostar det att bygga en helt ny padelhall och hur lång tid tar det? Svaret blir givetvis; ”det beror på”. Att svara på den frågan kräver i sin tur svar på flera frågor, frågor där svaren bland annat kräver utredning, specifikationer och beslut från den som ställer frågan.

Frågor som bland annat behöver besvaras:

  • Vart ligger fastigheten som ska bebyggas?
  • Hur ser markförhållandena ut?
  • Hur många padelbanor ska inrymmas?
  • Vilket stomsystem ska användas?
  • Vilken typ av fasad och takbeläggning ska byggnaden ha?
  • Ska det vara klinker eller plastmatta i omklädningsrummet?
  • Hur många parkeringsplatser ska det finnas?

Frågorna ovan är stora som små samt i frågorna finns det även följdfrågor.

Nu är det här ett rätt stort och omfattande exempel där vi också kan välja hur exakt vi vill ha svaret – om det ska vara en grov kostnadsbedömning eller detaljerad kalkyl. Men principen ovan om att det beror på kommer i både stora som små åtgärder.

Avslutningsvis vill jag säga att den här typen av frågor hjälper vi dig att få svar på genom vår kunskap och kontaktnät. Tveka inte på att ställa frågan, men ha med dig att svaret inte alltid är enkelt och entydigt, utan att det kan bero på.

August Eklund
Gruppchef projekt- och byggledning /Kontrollansvarig (N)

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg