Skyhills blogg
2022-06-09

IKEAs cityvaruhus i Gallerian

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
IKEAs cityvaruhus i Gallerian

I cirka ett och ett halvt år har jag och mina kollegor på Skyhill, i rollen som projektledare, kontrollansvarig och tillgänglighetssakkunnig, varit med och stöttat AMF Fastigheter i en hyresgästanpassning åt IKEA inne i Gallerian i Stockholm City. Jag har haft nöjet att arbeta med detta projekt redan från tidigt skede (med diverse utredningar och projektering) hela vägen fram till slutskedet av projektet (genom upphandling och produktion).

Nu befinner vi oss i slutskedet av projektet och har därmed överlämnat lokalerna till IKEA som har påbörjat sina inredningsarbeten och är i färd med att färdigställa lokalerna inför öppningsdagen. IKEAs nya lokaler är belägna i södra delen av Gallerian och kommer med stor sannolikhet att skapa ännu mer liv i köpcentret.

Gallerian består av butiker, restauranger, kontor och hotellverksamhet, varav många har varit öppna/verksamma samtidigt som vi har drivit vårt projekt. Projekt med kvarsittande/närliggande hyresgäster kräver alltid en högre grad av kommunikation och problemlösningsförmåga från alla inblandade parter, vilket jag upplever fungerat väldigt bra i just detta projekt. Som exempel har vissa högljudda arbeten planerats in vid specifika tidpunkter för att på så vis orsaka minsta möjliga störning för Gallerians övriga hyresgäster.

Det har varit ett givande, roligt och samtidigt utmanande projekt där vi i ett mycket fint samarbete med AMF Fastigheter, IKEA och Zengun fått bygga ett väldigt fint cityvaruhus på drygt 8000kvm, som snart kommer öppna upp för allmänheten.

Hållbarhet har varit ett viktigt ledord genom hela projektet. Läs gärna vad AMFs projektchef Zoi Karakinari har att säga gällande projektets hållbarhetsfokus: https://www.amffastigheter.se/hallbarhet/lokalanpassning/att-vi-delar-viljan-att-arbeta-hallbart-har-underlattat-mycket-under-resans-gang/

Jag vill avsluta mitt blogginlägg med att tacka alla inblandade! (Ingen nämnd, ingen glömd!)

Hälsningar

Kaweh Danishmand
Projekt- och byggledare

Ytterligare mer info om IKEAs satsning från AMFs hemsida: https://www.amffastigheter.se/nyheter/2021/ikea-oppnar-stort-cityvaruhus-i-gallerian/

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg