Skyhills blogg
2020-10-16

Kompetensutveckling – Mer än att bara gå på kurs

Viktor Nilsson
Viktor Nilsson
Projektledare & BIM-projektör
Kompetensutveckling – Mer än att bara gå på kurs

Det råder ingen tvekan om att ett företag idag är beroende av att ha medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt förändras innehållet i många yrken av teknikutveckling och digitalisering.

Bygg- och anläggningsbranschen befinner sig i ett stort digitaliseringsskede vilket innebär att vi som företag tillsammans med våra kollegor inom branschen måste hitta nya metoder och arbetssätt.

Som anställd på Skyhill får du ofta möjligheten att utveckla din och företagets kompetens genom olika externa och interna utbildningar. Under föregående vecka hade vi en heldags BIM-utbildning med samtliga personer inom företaget. Det är något speciellt som händer när personer med olika roller, kompetenser och erfarenheter tillsammans får genomgå en kurs. Det resulterar ofta i att det blir en mycket bred diskussion som berör flera viktiga frågeställningar inom ett specifikt ämne.

Sammanfattningsvis tycker jag det var en mycket lyckad dag med lika mycket utbildning som teambuilding. Jag tror att dessa gruppaktiviteter är nödvändiga för att vi som grupp ska kunna skapa en gemensam utvecklingsstrategi där alla känner sig inkluderade.

Trevlig helg!

Viktor Nilsson
BIM-projektör, BIM-samordnare och projektledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg