Skyhills blogg
2020-09-17

Kontrollansvarig enligt PBL

Kalle Cedervall
Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Kontrollansvarig enligt PBL

Som kontrollansvarig enligt PBL hjälper vi flera av våra beställare i deras byggprojekt.

Det är en viktig roll som finns till för att säkerställa att alla myndighetskrav uppfylls. Som kontrollansvarig ska man bland annat se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser/villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Det är flera av mina kollegor som är certifierade kontrollansvariga och nu har det även blivit dags för mig. Jag ser fram emot att få nörda ner mig i BBR, PBL och AFS 1999:3 m.fl.

Med vänlig hälsning

Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg