Skyhills blogg
2022-03-10

Medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Medarbetarsamtal och kompetensutveckling

I februari och mars har vi de årliga medarbetarsamtalen på Skyhill. Vid våra medarbetarsamtal utvärderar och diskuterar vi året som gått (både från ett trivselperspektiv och ett prestationsperspektiv) samt sätter individuella mål- och handlingspunkter för framtiden. Vi vill att de individuella mål som våra medarbetare sätter ska skapa värde för medarbetaren själv, för våra kunder, samt för Skyhill. Som exempel kan ett mål för en medarbetare vara att bli certifierad kontrollansvarig. Vid uppfyllelse av detta mål har vi skapat värde för medarbetaren (som både blivit kunnigare och fått ett certifikat), för våra kunder (då medarbetaren som hjälper dem i deras projekt har höjt sin kompetens) och för Skyhill (företaget blir ju bättre när våra medarbetare blir kunnigare).

Kompetensutveckling, fortsatt lärande och personlig utveckling är en central del av Skyhills identitet och har så varit sedan Ove grundade företaget för 24 år sedan. Som konsulter måste vi ständigt förnya vår kunskap för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att hjälpa våra kunder. Att ny kunskap och personlig utveckling även leder till ökad stimulans och ett högre välmående är ytterligare ett starkt argument för all den nytta som skapas genom kompetensutveckling.

Jag personligen älskar våra medarbetarsamtal. Det är en ynnest för mig att få sitta med varje medarbetare enskilt och få möjligheten att vara en liten del av deras kompetensutveckling.

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg