Skyhills blogg
2018-08-17

När kan kostnaderna påverkas?

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
När kan kostnaderna påverkas?

Tillbaka på kontoret efter en lång och härlig sommar med massa ledighet och sol.

Under min semester så passade jag på att läsa Staffan Carenholms bok: Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Staffan skriver väldigt bra om vart man som bäst har möjlighet att påverka kostnaderna i ett bygg- eller anläggningsprojekt, och varför man bör handla upp arkitekt- och teknikkonsulttjänster med omsorg.

Projekteringskostnaden för ett husbyggnadsprojekt utgör i genomsnitt cirka 10% av den totala investeringskostnaden. Investeringskostnaden i sin tur utgör några tiondelar av de totala kostnaderna för drift, underhåll, och ombyggnad under byggnadens eller anläggningens livslängd.

Det är genom att hantera projekteringsfasen rätt, som det färdiga objektet får sin långsiktigt goda totalekonomi. En väl genomförd projektering där funktion, estetik, miljö, teknik och ekonomi tillåts samspela minskar de efterföljande årens kostnader enormt.

Kostnaden för arkitektens eller den tekniske konsultens arbete är alltså normalt mycket liten i förhållande till projektet totalkostnad. Arkitektens eller den tekniske konsultens lösning kan däremot ha mycket stor inverkan på projektets livsekonomi.

Så, istället för att fokusera på att anlita en arkitekt- eller teknikkonsult till lägsta timpris, så finns det mycket att vinna genom att lägga större värdering på deras förmåga att hitta rätt lösning.

Det är en utmärkt bok som jag varmt rekommenderar.

Markus Forsström

VD

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg