Skyhills blogg
2018-03-14

Nyproduktion av förskola

August Eklund
August Eklund
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Nyproduktion av förskola

I ett av våra projekt som generalkonsult, arkitekt och projektledare åt beställaren befinner vi oss just nu i produktionsfasen.  Projektet omfattar nyproduktion av en förskola på totalt 1400 kvadratmeter i Nynäshamn.  På bilden ovan syns den nu resta stommen.

Förskolan uppförs i två våningsplan. Detta för att ge ett litet avtryck på marken (vilket sparar gårdsyta) och för att skapa mer överblickbara lokaler och en mer kompakt byggnadsform (vilket ger lägre byggkostnader, uppvärmningskostnader och förvaltningskostnader).

Entreprenören har nu rest stommen som utförs bland annat i stål och HD/F. För att skapa en tät och energieffektiv byggnad är bland annat pelarstommen indragen från ytterväggarna. Detta är för att tätskiktet (diffusionsspärren) ska kunna passera bjälklaget mellan plan 1 och 2 utan störande balkar, pelare och bjälklagselement.

Nu blickar vi framåt mot varmare väder, tak och utfackningsväggar.

August Eklund
Projektledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg