Glada nyheter!

Som en av tre leverantörer har vi på Skyhill tecknat ramavtal med Armada Fastighets AB och dess koncernbolag för bygg- och projektledning.  Avtalet har en inriktning mot hyresbostäder och kommunala byggnader såsom förskolor, skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden.

Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot ett roligt samarbete.

Hälsningar

Markus Forsström
VD