Skyhills blogg
2019-06-07

Restaurang Biskopsudden (del 2)

Mikael Liberson
Mikael Liberson
Projektledare & Byggledare
Restaurang Biskopsudden (del 2)

Först nu, efter åtta månader mer eller mindre på heltid, vågar jag påstå att jag känner husen och dess karaktärer ordentligt. Corténhuset med sina två våningar och källare under Östersjöns yta med en fasad av rosttrögt stål, elegant, sofistikerad, rent av lite ”Von oben” och Betonghuset, naturligtvis med betongfasad  gjuten mot brädform, vresig, tjurig och bångstyrig som ett surmulet barn. Båda  diametralt motsatta varandra men ändå beroende av varandra för att kunna fungera. Byggnaderna länkas ihop med en inglasad passage med ett undertak av veckat rosttrögt ståI. I åtta månader har vi kommit  varandra nära och min uppgift är att hjälpa dem till världen genom att handla upp delentreprenad efter delentreprenad systematiskt. Det är ingen lätt uppgift, nästan varje delentreprenad skickar jag ut till nio-tio anbudsräknare och varje gång resulterar det allt som oftast i två till tre anbud. Varför, kan man undra, är man inte intresserad av att räkna på detta? Svaret blir alltid ”Vi har för mycket att göra just nu, men återkom gärna en annan gång!” Man har svårt att föreställa sig att byggbranschen är på väg in i en svacka när man får det svaret.

I takt med att upphandling av delentreprenader börja gå in i en slutfas har jag fått en ytterligare roll som biträdande platschef, det behövs för att samordna alla olika delentreprenader på arbetsplatsen. Det krävs noggrannhet och detaljplanering för att undvika kollision mellan olika delentreprenader och därmed tillhörande stillestånd i produktionen.

Regelbundna möten med arkitekten på plats hålls veckovis för att försöka hitta ev. felaktigheter eller oklarheter i handlingarna och fånga upp dessa innan man kommer till produktion av de kommande momenten. I samråd med platschefen utarbetar vi rullande femveckorstidplaner där kommande arbetsmoment detaljstuderas och planeras. Att få delta i ett projekt som detta är mycket lärorikt, utmanande och framförallt roligt.

Trevlig helg!

Mikael Liberson
Projektledare och projekteringsledare

Drönarbild från HDF-montage 2019-05-30

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg