Skyhills blogg
2021-01-14

Säkerställa beslut under påverkan av kognitiva snedvridningar

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Säkerställa beslut under påverkan av kognitiva snedvridningar

I min pågående MBA-utbildning har vi i kursen Strategiskt Beslutsfattande nyligen läst Daniel Kahnemans mästerverk – Tänka, snabbt och långsamt – där Kahneman bland annat klarlägger att vi konstant är utsatta för flertalet olika påverkansfaktorer som skapar kognitiva snedvridningar vilket sedan påverkar oss i vårt beslutsfattande.

Paradoxalt nog ligger en stor del av problemet i just vår egen kunskap och våra hjärnors övertro till denna kunskap. Kahneman kallar detta för WYSIATI – det man ser är allt som är. Det uppstår en kognitiv snedvridning när hjärnan tolkar en situation med den begränsade information som hjärnan besitter. Hjärnan söker och skapar ett subjektivt rationellt sammanhang och missar ofta det faktum att den saknar tillgång till en stor mängd information och kunskap.

I vårt arbete som konsulter befinner vi oss dagligen i flera olika beslutssituationer där vi både har mandat och ansvar att fatta beslut, vissa av dessa beslut får stor påverkan för våra kunder och våra projekt. På Skyhill har vi försökt säkerställa bästa möjliga beslutsfattande genom att bli medvetna om vår egen bristfällighet samt genom att använda oss utav en kombination av fortsatt lärande, den enskilde medarbetarens expertis, företagets samlade kunskap, erfarenhetsåterföring mellan kollegor och industrialiserade beslutsprocesser. När detta fungerar som bäst (vilket är långt ifrån hela tiden) är det ett fantastiskt samspel som äger rum.

Även om vi idag är nöjda med våra beslutsprocesser är det min slutsats att det är omöjligt att bli perfekt inom området och att det hela tiden går att bli bättre. Precis som med allting annat!

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg