Skyhills blogg
2019-09-07

Spindeln i nätet

Kaweh Danishmand
Kaweh Danishmand
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Spindeln i nätet

I mitten på oktober har jag arbetet mitt första år på Skyhill. Fram till idag, i skrivande stund, så har jag lärt mig otroligt mycket. Jag har utvecklats både som person och yrkesman.  Nästan ett år har alltså passerat och jag känner att jag verkligen valt rätt. Rätt yrke, rätt roll och på rätt arbetsplats. Jag måste även nämna att jag stortrivs med mina arbetsuppgifter samt med alla mina kollegor på kontoret.

På kontoret finns det en bred kunskap, tillräckligt bred för att ta sig an alla utmaningar oavsett storlek. En sak jag gillar med detta ställe är att alla arbetar som en enhet, finns för varandra och hjälper alltid till när det behövs.

Jag går in på den sjätte veckan efter en välbehövlig semester och redo att ta mig an det som komma skall. Ny energi, drivet på max och redo att sikta mot toppen!

Mitt nuvarande projekt är av storleken större och då brukar jag alltid dela upp arbetet i olika steg så att det blir som flera mindre projekt. Just nu arbetar jag med att ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad enligt ABT06 som vi sedan kan gå ut på upphandling med. Efter upphandling så går vi vidare till produktion. I detta projekt är tiden (som alltid) en viktig faktor som vi måste ta till vara på och utnyttja.

Som konsult och projektledare så är vi spindeln i nätet och det gäller att hålla koll på samtliga bitar hela tiden. I slutändan så handlar det om att skapa värde åt beställaren. Att i slutet av arbetsdagen kunna lämna kontoret med gott samvete med vetskapen om att vi gjort nytta.

Till nästa gång!

Kaweh Danishmand

Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg