Skyhills blogg
2018-04-05

Tallidssärskolan ska flytta

Tallidssärskolan ska flytta

Tallidskolans träningssärskola ska byta lokaler och flytta in i Storvretsskolan. Storvretsskolan består av tre våningar. Träningssärskolan kommer att flytta in i en del av plan 2. Träningssärskolan är en verksamhet som riktar sig till barn med speciella krav för sitt lärande. För en sådan verksamhet behövs såklart lärare och personal med speciell expertis, men också faciliteter som är speciellt anpassade för ändamålet, och det är där vi på Skyhill kan hjälpa till.

Vi är som är arkitekter och projektledare för renoveringen/ombyggnationen av Storvretsskolan försöker att arbeta nära skolpersonalen för att skapa en miljö som känns hemtrevlig snarare än institutionell. Det är särskilt viktigt att skapa en positiv atmosfär för barnen i denna typ av verksamhet. Redan idag har personalen skapat en miljö som är varm och färgstark. Detta är något som vi ska försöka hålla kvar vid när vi planerar verksamhetens nya lokaler. Vi planerar att använda material med hög kvalitet som tål att användas eftersom barnens utbildning, i hög grad är fysisk och aktiv. Den består av individuellt anpassade aktiviteter och pedagogiska tillvägagångssätt som på bästa sätt ska stödja individen i sitt lärande

Rana Naser
Arkitekt MSA, Stads och regionsplanerare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg