Skyhills blogg
2019-04-12

Tänk om, bygg om, återanvänd!

Tänk om, bygg om, återanvänd!

För några veckor sedan besökte jag Arkitekturgalan 2019 som är Nordens största mötesplats för arkitektur. Den hölls på Konserthuset i Stockholm.

Dagen bjöd på både internationella och nationella talare. Till kvällen delades det ut flera prestigefyllda arkitekturpriser. Deltagarna kom från bland annat Japan, Sverige, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Belgien och Ungern.

Det var ett intressant tema om hur arkitekter och stadsplanerare samverkar med andra områden – ekonomi, säkerhet, miljö och så vidare. En stor utmaning för oss arkitekter är att se utöver arkitekturen och tala de andra områdenas språk. Vi som arkitekter har ett ansvar att delta i breda samtal som säkerställer att vi är välinformerade om alla parametrar för ett visst projekt.

Värt att notera är att samtliga prisvinnare fokuserar på människans behov när de utformar byggnader och städer. Inte bara för nutid utan också med framtiden i åtanke. Det var också ett stort fokus på att bygga hållbart för miljön genom att återanvända material i så stor utsträckning som möjligt.

Låt oss ompröva vårt sätt att designa, och bygg om det befintliga genom att återanvända material. På så sätt kan vi nå målet för en hållbar miljö med nöjda människor!

Rana Naser
Arkitekt MSA
Stads- och regionplanerare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg